Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi

Bir ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSTİ adayı için GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele sadece BELGE değil, devamlılığı olan bir KALİTE'dir. Multidisipliner bir yaklaşımı savunan, uluslararası cinsel sağlık kuruluşlarına üyeliği bulunan ve Türkiye'nin en örgütlü cinsel sağlık derneği olan CİSED; şimdiye kadar 2 adet "Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi", 3 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi", 12 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Sempozyumu" düzenlemiştir, 18 yıldır kapsamlı ve uygulamaya yönelik "Terapi Eğitimleri" vermektedir ve cinsel terapi eğitimini destekleyen ve bütünleyen "Evlilik Terapisi" ve "Psikoterapi" eğitimleri de düzenlemektedir. Ülkemizde cinsel sağlık, evlilik terapisi ve psikoterapi alanında hizmet veren uzmanlarının neredeyse yüzde 70'i CİSED’ten eğitim almıştır. Bu BAŞARI asla tesadüf değildir!Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi
Kayıt Formu


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak organize ettiğimiz BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ'nde başta FREUD , PİAGET, KOHLBERG, BOWBLY, ERICSON gibi Gelişim Psikolojisi kuramcıları olmak üzere Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Heinz Kohut, J. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck , Virgia Satir , Salvador Minuchin, olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımları anlatılacak, çocuk ve ergenlerle Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli ve Aile Merkezli Oyun Terapisi, Aile Terapisi gibi gibi psikoterapi ekolleri öğretilecek, modern eğitim kavramları (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanılacak ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modeli uygulanacaktır.

Ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı veya çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarının psikopatoloji alanında aldıkları teorik eğitimin yanı sıra psikoterapi eğitimine ihtiyaç duymaları ancak bu ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim kurumu sayısının yetersiz olmasından dolayı CİSED olarak bu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, başta PROF. DR. ELVAN İŞERİ, PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ , PROF.DR. ORHAN DERMAN, DR. OBENGÜL EJDER, DR. NEVİN DÖLEK, UZM.KL.PSK. BURCU OĞUZDOĞAN olmak üzere seçkin eğitim kadrosuyla BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ vermektedir.

Düşünmek ve söylemek, başlamak kolaydır fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak ve yıllarca devam ettirmek çok zordur. Başarı, istediğinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğinizi sevmektir. Biz CİSED AİLESİ olarak mutluyuz. Albert Einstein’ın dediği gibi; TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir. Bu nedenle bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördüğümüz 15 yıllık başarımızı sahip olduklarımızın değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerimizin toplamı olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü insanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanların doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. CİSED bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana değer katacak eğitimler düzenlemektedir.

Çocuk ve Ergen Psikoterapi Eğitimimiz; psikoterapi yapmaya yeni başlamış veya psikoterapi bilim ve sanatı öğrenmek isteyen çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonelleri için “oldukça kolay, anlaşılan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öğretir ve holistik (bütüncül) düşünceyi savunur. CİSED eğitimleri'ni taklitlerinden ve diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, "multi-disipliner yaklaşımı" ve “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır.

Psikoloji biliminde her şeyin bir bütünün yansıması olduğu temel farkındalığından hareketle, çocuğun ve ailenin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne psikoterapistin ne de psikoterapi alan danışanların terapi süreçlerinde kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, psikoterapi alan danışanın psikoterapi süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi beceriler kazanmasını da destekler.

Tüm Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanlarını, Psikologları, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri, Aile Danışmanlarını, Okul Öncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanlarını, Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ve Uzmanlarını eğitimimize bekliyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla.

Dr.Obengül EJDER
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Eğitim Koordinatörü


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Hakkında

 • Proje Koordianatörü: Dr.Obengül EJDER

Eğitimin İçeriği:

 1. MODÜL : Çocukların Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri
 2. MODÜL: Psikoterapi Süreçleri
 3. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar
 4. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar
 5. MODÜL: Ergenlik Dönemi Bağımlılık Psikolojisi , Motivasyonel görüşme Teknikleri
 6. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismar
 7. MODÜL: Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi
 8. MODÜL: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 9. MODÜL: Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 10. MODÜL : Psikoterapi Uygulamasında Kullanılan Psikolojik testler
 11. MODÜL: Psikodinamik , BDT ve Çocuk Merkezli Oyun terapisi
 12. MODÜL: Deneyimsel ve Aile Merkezli Oyun terapisi
 13. MODÜL: Sistemik Aile Terapisi
 14. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon
 15. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon
 16. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon

 1. 1.Modül ( 2 tam gün )

  Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri ( Prof.Dr. Orhan Derman, Dr.Obengül EJDER )

  Çocuklarda Sağlıklı Fiziksel Gelişim Evreleri

  Çocuklarda Sağlıklı Ruhsal Gelişim Evreleri

  • Bilişsel Gelişim – PİAGET
  • Ahlak Gelişimi – KOHLBERG
  • Psikoseksüel Gelişim –FREUD
  • Psikososyal Gelişim –ERICSON
  • Kişilik Gelişimi
  • Savunma Mekanizmaları
  1. Modül: : ( 2 Tam Gün) ( Prof.Dr.Cengiz Güleç-Dr.Obengül Ejder)

  Psikoterapi süreçleri

  • Psikoterapi Nedir?
  • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Farkı Nedir?
  • Çocuk ve Ergen Danışanlarla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
  • İlk Görüşmenin Yapılandırılması
  • Danışanın Sorunlarını Değerlendirme
  • Tanı koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum” sorusuna yanıt verme
  • Psikoterapide amaç ve strateji oluşturma
  • Çocuk ve Ergen danışanlarla terapötik işbirliği sağlama
  • Etik kurallar ve nasıl uygulanacağını öğrenme

  1. Modül VE 4. Modül ( 4 tam gün) (Prof.Dr. Elvan İŞERİ -Dr.Obengül EJDER )

  Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar

  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
  • Otistik spektrum bozukluğu
  • İletişim Bozuklukları
  • Motor Bozukluklar
  • Diğer bozukluklar
  • Bağlanma Bozukluğu
  • Öğrenme Bozuklukları
  • Okuma bozukluğu ( disleksi )
  • Yazılı anlatım( disgrafi )
  • Matematik öğrenme güçlüğü
  • Okul başarısı ile ilgili sorunlar
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Yıkıcı Davranım Bozuklukları
  • Davranım Bozuklukları
  • Karşı Olma- Karşı Gelme
  • Dışa Atım Bozuklukları
  • Enüresis
  • Encopresis
  • Kaygı Bozuklukları
  • Parmak Emme, Tırnak Yeme
  • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
  • Sosyal Kaygı Bozukluğu
  • Performans kaygısı
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • Fobiler
  • Depresif Bozukluklar
  • Bipolar Affektif Bozukluk
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Çocuklarda Depresyon
  • Tik Bozuklukları
  • Uyku bozuklukları
  • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
  • Bebeklik Anoreksisi/Pika/Obesite
  • Errgenlerde Görülen Psikosomatik Hastalıklar
  • Ergenlik Döneminde Depresyon ve İntiharın Önlenmesi
  • Ergenlerde Görülen Yeme Bozuklukları( Anoreksiya, Bulmia, Aşırı Yemek Yeme)
  • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
  1. MODÜL ( 2 tam gün ) (Dr.Obengül EJDER )

  Ergenlik Dönemi Bağımlılık Psikolojisi , Motivasyonel görüşme Teknikleri 

  • Ergenlik Dönemi Bağımlılıkları
  • Madde Bağımlılığı/Sigara Bağımlılığı
  • Bilgisayar/İnternet/Telefon Bağımlılığı
  • Motivasyonel görüşme teknikleri 

  6 .Modül ( 2 tam gün) ( Prof.Dr.Orhan Derman –Dr.Obengül EJDER )

  Çocuklarda ve Ergenlerde Sağlıklı Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismarın Önlenmesi

  • Cinsellik Nedir? Cinsiyet nedir?
  • Cinsel Kimlik Oluşumu ve Cinsel Kimlik Kazanımını Etkileyen Faktörler
  • Ergenlikte Cinsellik ve Vücut Değişimleri
  • Büyüme ve Beden Değişikliklerinin Davranış ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri
  • Anne Babaların Cinsel Gelişim Dönemindeki Tutumları
  • Çocuk İstismarı ve İhmali ( Duygusal İstismar,Fiziksel İstismar,Cinsel İstismar)
  • Cinsel Eğitim Nasıl Verilir
  • Aile ve Çocuk Hukuku
  1. Modül ( 2 tam gün)( Dr.Obengül Ejder)

  Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

  • Çağdaş Psikoanalitik Psikoterapi yaklaşımı
  1. ve 9. Modül ( 2 tam gün)( Uzm.Psk. Nevin DÖLEK - Dr.Obengül Ejder)

  Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

  • Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Temel Bilgi ve Teknikler
  1. Modül ( 2 tam gün )( Uzm. Klinik Psikolog Burcu OĞUZDOĞAN )

  Psikoterapi uygulamasında kullanılan Psikolojik Testler

  • Gelişim Testleri
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  • Okula Hazır Bulunuşluk Testleri
  • Metropolitan Okula Hazır Bulunuşluk Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • MOXO Dikkat Testi
  • Projektif Kişilik Testleri
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Goodenough Harris Bir Adam Çiz Testi
  • Bir Aile Çiz Testi
  • Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • CAT
  • Rapor Yazımı

  1. ve 12. Modül ( 4 tam gün)( Dr.Obengül Ejder)

  Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

  • Çocuk merkezli oyun terapisi ( Deneyimsel Oyun Terapisi)
  • Aile merkezli oyun terapisi (Filial Terapi)
  1. Modül ( 2 tam gün)( Dr.Obengül Ejder)

  Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

  • Aile Terapisi
  • Aile Yaşam Döngüsü
  • Aile Modelleri
  • Aile içi İletişim Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
  • Boşanma öncesi ve sonrası dengeler
  • İkinci evlilikler ve yeni aileye uyum
  • Evlat edinme

  14.-16. Modül: Formülasyon ve SüpervizyonEğitim Süresi:Toplam 16 Ay - 12 Ay Teorik ( Ayda 1 hafta sonu / 2 gün ) + 4 Ay Uygulamalı Süpervizyon


Eğitim Süresi:

Toplam 16 Ay - 12 Ay Teorik ( Ayda 1 hafta sonu / 2 gün ) + 4 Ay Uygulamalı Süpervizyon


Eğitim Hakkında

 • Her bir modül 20 akademik saatten oluşur.
 • Devam zorunludur. Dört modülden en fazla bir tanesine mazeretli olarak katılınılmaz ise eksik saatler bir sonraki psikoterapi eğitiminde tamamlanabilir.
 • Her bir modülün en az 15 saatine katılınıldığı takdirde o modül için katılım belgesi düzenlenir.
 • Eğitim 30 kişi ve üzeri katılım olması durumunda açılacaktır.
 • CİSED eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir...

Uzaktan Eğitim

CİSED eğitimleri kesinlikle 'uzaktan eğitim' değildir. CİSED'in hedefi de sadece bir kağıt parçası olan belge vermek değildir; belgenin içini doldurarak psikoterapi, cinsel terapi ve evlilik terapisi yapma becerisini kazandırmaktır, etik, multi-disipliner, eklektik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır, kursiyerlerini birlik ve dayanışma gücü veren, yalnızlığın zengin bir sosyal çevreye dönüştüğü CİSED AİLESİ'nin bir ferdi yapmaktır...


Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Tıp Doktorları
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Psikiyatri Hemşireleri
 • * Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak Anaokulu Öğretmenleri, Okul Öncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ve Uzmanları Psikoloji,Klinik Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmışlarsa eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
 • *** Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunları'nın ve "ilgili meslek grubunun yasa vetüzükleri"nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere "eğitim katılım belgesi" verilir.

Belgelendirme

 • Eğitimi tamamlayan kursiyerlere CİSED ONAYLI 320 SAATLİK BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ verilecektir.
 • Ayrıca eğitim modüllerini workshop şeklinde alan kursiyerlere, katıldığı modüller için "20 SAATLİK WORKSHOP KATILIM BELGESİ" verilecektir.
 • Eğitimi bitiren kişilere de CİSED tarafından verilen danışan veya hasta yönlendirilecektir.
 • CİSED eğitimini başarıyla tamamlayan ve "CİSED Eğitim Katılım Belgesi" almaya hak kazanan kursiyerlerimiz, International Integrative Cognitive Psychotherapy Institute (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından yapılacak olan sınavlara girebilir ve bu iki kurumun sınavından geçer not olan 70 ve üzeri bir puan aldığında bu iki kurumunda belgesini almaya hak kazanır ve bu kurumların web sitesinde iletişim bilgileriyle yer alabilir. Bu konuda 0.555.274 41 97 nolu CİSED WHATSAPP HATTI’ından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz...

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Eğitmenleri


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Tarihleri


ANKARA Limak Hotel, Ankara

 • 1. Modül: 07-08 Aralık 2019
 • 2. Modül: 11-12 Ocak 2020
 • 3. Modül: 08-09 Şubat 2020
 • 4. Modül: 29 Şubat - 01 Mart 2020
 • 5. Modül: 11-12 Nisan 2020
 • 6. Modül: 16-17 Mayıs 2020
 • 7. Modül: 06-07 Haziran 2020
 • 8. Modül: 04-05 Temmuz 2020
 • 9. Modül: 22-23 Ağustos 2020
 • 10. Modül: 05-06 Eylül 2020
 • 11. Modül: 10-11 Ekim 2020
 • 12. Modül: 07-08 Kasım 2020
 • 13. Modül: 12-13 Aralık 2020
 • 14. Modül: 09-10 Ocak 2021
 • 15. Modül: 06-07 Şubat 2021
 • 16. Modül: 06-07 Mart 2021

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi İletişim


Eğitim Detayları ve Ücretlendirme

Eğitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

Verilecek Belge

 • CİSED Onaylı Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Katılım Belgesi

Kayıt - Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belgelerinin önlü arkalı fotokopileri

Ücretlendirme

 • Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için 0(312) 212 6626 veya 0(555) 274 4197

Eğitim Yeri

 • Limak Ambassadore Hotel
 • - Boğaz Sok. No: 19 Çankaya - ANKARA
 • Taksim Point Hotel
 • - Taksim - İSTANBUL

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi ile ilgili tüm sorularınız için CİSED Eğitim Hattı olan 0(555) 274 41 97 numaralı telefondan ve Whatsapp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Kayıt