CİSED Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Gününe Dikkat Çekti...

20 Kasım 2019

CİSED GENEL SEKRETERİ PSİKOTERAPİST KEMAL ÖZCAN: “TRANSFOBİ NEFRET SUÇLARINI DOĞURMAKTADIR!”

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistleri, transfobi sonucu öldürülen veya nefret suçuna uğrayan trans bireyleri anmak ve transfobiye dikkat çekmek için düzenlenen uluslararası Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nün insan hakları ve toplumsal barış açısından önemini vurguladılar.

CİNSEL HAKLAR, TEMEL İNSAN HAKLARINDANDIR

CİSED Genel Sekreteri Psikoterapist Kemal Özcan, öldürülen trans kadın Rita Hester'i anmak için Gwendolyn Ann Smith tarafından ilk kez 1999 yılında Boston, Massachusetts'te düzenlenen ve daha sonraları uluslararası bir eylem gününe dönüşen Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nün ülkemizde de bu konuda farkındalık yaratılması açısından öneminin altını çizdi ve “Cinsellik konusundaki ayrımcılık sonucunda ortaya çıkan şiddet, fiziksel, psikolojik ve toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurmaktadır. İnsan haklarının korunması, yerine getirilmesi ve bu haklara saygı duyulması yükümlülükleri, tüm cinsel hak ve özgürlükler için de geçerlidir. Cinsel haklar, her bireyin, diğer bireylerin haklarına saygı göstererek, cinselliği yaşama, ifade etme ve cinsel sağlıktan haz alma hakkını içerir. Kişilerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklılıkları, temel insan hakları arasında yer alır ve korunması gerekir. Bu konudaki her türlü şiddet, taciz, ayrımcılık, dışlama, damgalama insan hakları ihlalidir” dedi.

TRANSFOBİ NEFRET SUÇLARINI DOĞURMAKTADIR

Özcan, transfobi kavramının transseksüel kişilere karşı duyulan yoğun hoşnutsuzluk ya da nefreti ifade ettiğini belirtti ve “Transfobi, genellikle homofobiyle birleştirilir. Transfobi, bu bireylere yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet ve toplumsal ayrımcılığa neden olan önemli bir sorundur. Ayrıca söz konusu bireylerin iş, barınma veya sağlık hizmeti haklarından yararlanmalarının önünde de bir engel oluşturmaktadır. En önemlisi trans bireylere yönelen şiddet cinayetlere neden olmaktadır. Trans bireylere yönelik nefret suçlarının takip edilmesi için geliştirilen uluslararası bir proje olan “Transrespect versus transphobia”nın verilerine göre 2008-2018 yılları arasında kayda geçen 51 trans cinayeti ile Türkiye Avrupa ülkeleri içinde ilk sırada yer almaktadır. Kaos GL’nin Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları 2018 Raporu’na göre de nefret suçu mağdurlarının büyük bir kısmı psikolojik olarak olumsuz etkilenmekte, çok az bir kısmı profesyonel yardım almakta ve olayı bildirmektedir. Transfobik cinayetlerin kurbanı olmaktan kurtulanların çoğu da maruz kaldıkları toplumsal baskı sonucunda intiharı seçmektedir. Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü tüm bu olumsuzluklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsattır” dedi.