CİSED: "Cinsellik Çok Boyutludur!"

01 Temmuz 2019

CİSED GENEL SEKRETERİ PSİKOTERAPİST KEMAL ÖZCAN: “ONUR HAFTASINI GÖKKUŞAĞININ TÜM RENKLERİYLE KUTLUYORUZ!”

Onur Haftası etkinlikleriyle hem ülkemizde hem de dünyanın bir çok bölgesinde insan hakları ve insanlık adına kanayan bir yaranın anımsandığına dikkat çeken Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistleri; Türkiye, heteroseksist toplumsal normların hakim olduğunu, LGBTİ+ bireylerinin kimliklerini görünmez tutarak zor ve ağır şartlarda yaşamak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

ONUR HAFTASINDA EŞCİNSELLİK...

Cinsel mitler ve homofobik tutumlar nedeniyle fiziksel, psikolojik ya da cinsel travmanın nesnesi olan LGBTİ+ bireylerin ruh sağlıklarının kaçınılmaz olarak olumsuz etkilendiğini ifade eden CİSED Genel Sekreteri Psikoterapist Kemal Özcan: “Haziran 1969’da Stonewall’da gerçekleşen baskın sonrası LGBTİ+ mücadelesinin çok büyük bir ivme kazandığı aşikardır. Tüm dünyada her yıl farkındalık yaratmak için LGBTİ+ mücadele Stonewall’un yıl dönümünde Haziran ayının son haftasında Onur Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ise 1994 yılında bu yana LBTGİ+ bireyler ve bu bireylerin hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla içerisinde sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı yürüyüşler, paneller, film gösterimleri, konserler, workshoplar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve Onur Haftası kutlanmaktadır” dedi.

EŞCİNSELLİK HASTALIK DEĞİLDİR!

1974 yılında Amerikan Psikiyatri Derneği’nin eşcinsel tanımını ruhsal ve duygusal bozukluk olarak kabul etmeyip, var olan ruhsal bozukluklar listesinden çıkardığını ifade eden Özcan; “1976 yılında ise Amerikan Psikoloji Derneği ‘Eşcinselik bir hastalık değildir’ deklarasyonunu bildirmiştir. Benzer şekilde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1990 yılında ‘Eşcinsellik hastalık değildir’ açıklamasını yapmıştır” dedi.

HOMOFOBİ VE EŞCİNSELLİĞE YÖNELİK AYRIMCILIK NEDİR?

Homofobinin eşcinsellere ya da eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk, önyargı, ayrımcılık, nefret söylemi ve eylemleri olarak bilindiğini ifade eden CİSED Yönetim Kurulu Üyesi Sait Alişan; “Ama homofobide esas olan eşcinsellere her türlü şiddet uygulanmasını savunma veya şiddet eylemlerinde bulunmayı içeren davranış ve tutumlardır. Geniş perspektiften bakıldığında; trans bireylere ilişkin transfobi, biseksüellere ise bifobi olarak ayrımcılık tanımlamaları yapılmaktadır. Homofobik yaklaşım direncinin, toplumun cinsel sağlık ve cinsel yönelim konusunda bilinçli farkındalık kazanması ile kırılacağını, homofobinin insan haklarına aykırı olduğu ve bu konuda dernek olarak LGBTİ+ bireylerin ruh sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik program, eğitim, araştırma, seminer, bildiri, kongre sunumları gibi birçok faaliyet ile çalışmalara devam ettiğimizi, ayrımcılığın ve ötekileştirilmenin son bulduğu bir dünya hayaliyle, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği olarak Onur Haftası’nı gökkuşağının tüm renkleriyle kutladığımızı bildiririz” dedi.