Psikosomatik Üroloji ve Üroseksoloji Eğitimi


Psikosomatik Üroloji ve Üroseksoloji Eğitimi
Kayıt FormuEğitim Tarihleri

Psikosomatik Üroloji ve Üroseksoloji Eğitimi – ONLİNE
 • 27-28 ŞUBAT 2021

EĞİTMENLER

 • Ürolog Uz. Dr. N. Umut ÖZDEMİR
  - CİSED Antalya Şube Başkanı

EĞİTİM KAYIT

 • CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
 • www.cised.org.tr
 • 0.555.274 41 97
 • [email protected]

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Penis Ve Ereksiyon Fizyolojisi
 • Seksin Nöropsikolojisi
 • Erilite Penis Fallus Kavramları
 • Erkeklerde Siklus Üzerinden Cinsel İşlev Sorunlarının Tanımlanması
 • Erkeçe Dilinin İncelikleri, Penis Terbiyesi Ve Fallusun Güçlendirilmesi
 • Erken Cinselliğine Dair Mitler
 • Kadın Erkek Cinsel Siklus Farklılıkları
 • Cinsel İşlev Sorunlarına Sistemik Yaklaşım
 • Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Nedenleri Ve Çözüm Yolları
 • Erkeklerde Performans Anksiyetesi
 • Ödipal Karmaşanın Erkek Cinselliği Üzerine Etkileri?
 • Kişilik Örüntülerinin Erkek Cinselliği Üzerine Etkileri
 • Erken Boşalmanın Psikodinamik Anlamı
 • Erken Boşalma Sorununda Kadın Faktörü
 • Cinsel Terapilerde Çift Yönetimine Dair İzlenmesi Gereken Strateji
 • Erken Boşalma Sorununun Çözümüne Bütüncül Yaklaşım
 • Vajinismus Erkeğinin Terapi Sürecinde Yönetimi.
 • Pelvik Taban Diyafram Kaslarının Disfonksiyonları Ve Erkek Cinselliğine Etkileri
 • Yanlış Mastürbasyon Tekniklerinin Erkek Cinsel Yaşamına Etkileri
 • Erkeklerde Hiperseksüalite

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Hekimler (Ürolog ve Asistanları, Aile Hekimi ve Asistanları)

Belgelendirme

 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)'nin verdiği CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ'nin teorik ve pratik çalışmalarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize, ruh sağlığı ve cinsel sağlık biliminde faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal tüm kurum ve kuruluşların etik kurallarına ve mesleki davranış ilkelerine bağlı kalmayı ve faaliyet gösterecekleri ülkelerin kanunlarına uygun davranmayı taahhüt etmeleri şartıyla,CİSED ONAYLI 120 SAATLİK "CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ" verilecektir.Bu belge "TÜRKÇE" hazırlanacaktır.
 • CİSED Eğitim Katılım Belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimiz ayrıca International Accreditation & Certification Organisations (IACO) tarafından onaylanan, akredite edilen ve "ÜCRETLİ" olan "ULUSLARARASI IACO ONAYLI EĞİTİM KATILIM BELGESİ"ni almaya da hak kazanırlar.IACO EĞİTİM KATILIM BELGELERİ; "İNGİLİZCE" ve"TÜRKÇE" olarak hazırlanacaktır. CİSED koordinatör eğitmenlerin ve yetkililerinin imzası ve taklit edilemez"YÜZDE 100 GÜVENLİ HOLOGRAM" içermektedir. Belge aynı zamanda doğrulanmış kayıtlı dijital belge numarası özelliğine sahiptir,IACO tarafından verilen özel bir "IACO BARKODU" içermektedir ve tüm barkod okuyucu programlarla uyumludur.
 • Ayrıca CİSED Eğitim Katılım Belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimizInternational Integrative Cognitive Psychotherapy Institute (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından yapılacak olan "ÜCRETLİ" sınavlara da girebilirler. Sınavdan geçer not olan 70 ve üzeri bir puan aldıklarında bu iki kurumunda "ÜCRETLİ" belgelerini almaya da hak kazanırlar ve bu kurumların web sitelerinde yıllık ücret ödeyerek iletişim bilgileriyle yer alabilirler. Ancak CİSED kongrelerine katılan kursiyerlerimiz kongre tarihlerinde yapılacak olanIICPI’in yazılı sınavlarına"ÜCRETSİZ" olarak katılabilirler.IICPI EĞİTİM KATLIM BELGESİ; uluslararası geçerliliği olan bir belgedir, 3 yıllık olarak düzenlenir. Bu 3 yıl içinde etik ve ahlaki bir ihlalde bulunmama, ulusal veya uluslararası CİSED kongrelerine katılma ve hasta veya danışan almaya devam etme şartları yerine getirildiğinde 3 yılda bir otomatik olarak güncellenir. 0.555.274 41 97 nolu CİSED WHATSAPP HATTI’ndan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 • Eğitim modüllerini workshop şeklinde alan kursiyerlerimize, katıldığı modül için CİSED ONAYLI "20 SAATLİK WORKSHOP KATILIM BELGESİ" verilecektir.
 • Eğitimi bitiren ve CİSED kongrelerine katılan kursiyerlerimize CİSED tarafından danışan veya hasta yönlendirilecektir.
 • CİSED KONGRELERİ ’ne katılan kursiyerlerimiz Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve danışan veya hasta yönlendiren"CİNSEL SAĞLIK PORTALI" olan "CİSED TERAPİSTLERİ"nde de "ÜCRETSİZ" olarak yer alacaklardır.

EĞİTİM VE BELGELENDİRME HAKKINDA...

*** Eğitime katılan kursiyerlerimize CİSED EĞİTİM KATILIM BELGESİ’nın yanında, yapılacak olan SINAV sonrası INTERNATİONAL INTEGRATİVE COGNİTİVE PSYCHOTHERAPY INSTİTUTE (IICPI) ve PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER) belgesi de verilecektir.

*** CİSED HAKKINDA: https://youtu.be/rIKkP_pJgGs

*** CİSED EĞİTİMLERİ HAKKINDA: www.youtube.com/watch?v=Fi2lmnoS7KU


ÖZETLE NEDEN CİSED EĞİTİMLERİ?

 • UZUN, NET, KISA, PRATİK, SİSTEMİK, EZOTERİK, ETİK ve KEYİFLİ...
 • Avrupa Birliği Psikoterapi Eğitim Müfradatı'nı kapsayacak kadar UZUN...
 • Psikoterapi kuramları arasındaki entegrasyonu sağlayacak ve psikoterapist olarak çalışmaya yetecek kadar NET...
 • Gereksiz detayları ve Türkiye şartlarında uygulaması MÜMKÜN olmayan kuramsal bilgileri içermeyecek kadar KISA...
 • Psikoterapi uygulamalarına yönelik bilgileri içerecek kadar PRATİK...
 • Cinsel terapi ve evlilik terapisi eğitimlerini tamamlayacak nitelikte SİSTEMİK...
 • Psikoloji, psikiyatri, psikoterapi ve felsefeye dair derin bilgilerin ve ruhsal tedavi etme sanatının üstad hocalar tarafından sadece ehil olanlara öğretilmesini içerdiği için EZOTERİK...
 • İnsana dair ve insanla ilintili konularda sezgisel derinlikleriyle ve TOPLUMSAL OLAYLARA DUYARLILIKLARIYLA dikkati çeken ve HAYATIN İÇİNDE olan hocaların model alınmasını sağlayacak ve PSİKOTERAPİST KİMLİĞİ'ni ön plana çıkartacak kadar ETİK...
 • Eğitim süreci aynı zamanda bir kişisel gelişim, değişim ve dönüşüm yolculuğu olduğu için KEYİFLİ...

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
3- Eğitim 30 kişi ve üzeri katılım durumunda açılacaktır.