5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi - Online (2021)

Bildirilerin Gönderilmesi

 • Bildiri özetleri 300 (üç yüz) sözcüğü geçmemeli ve Microsoft Word programıyla Türkçe veya İngilizce hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde toplam 2 adet şekil, tablo veya resim yer alabilir.
 • Bildiri özetinin başında başlıktan sonra, yazarların unvanları, ad ve soyadları, bağlı oldukları kuruma ait bilgiler ve e-posta adresini içeren bir bölüm yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerini içermelidir. Olgu sunumlarında “Giriş, Olgu, Tartışma” başlıkları kullanılmalıdır.
 • Bildiri özetlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 • Bildiri özetinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.
 • Gönderilen bildirinin:
  1. Daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olduğu;
  2. Hangi kongrede (5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 1. Ulusal Aile Hekimliği Cinsel Sağlık Kongresi, 1. Ulusal Hemşirelik Cinsel Sağlık Kongresi) sunulmak istendiği
  3. Nasıl sunulmak istendiği (poster veya sözel) metnin en altında bildirilmelidir.
 • Bildirilerin 02 Mart 2020 tarihine kadar yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp bildiri@cinselsaglikkongresi.com gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen bildiriler gönderildiği şekliyle yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi önerilir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, “Bildiri Değerlendirme Kurulun”ca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak mail ile gönderilecektir. Sunum yapacak katılımcının kongre kaydını en geç 02 Mart 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulan bildiriler online olarak "Kongre Bildiri Kitabı"nda yayınlanacaktır.

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Posterler 70 x 90 cm boyutlarında ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 3. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
 4. Posterler organizasyon komitesi tarafından belirlenecek salonlarda numaralandırılmış panolara asılacaktır.
 5. Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlisi poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 6. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir.

Bildri Özetleri

CİSED 4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi'nde sunulan bildiri özetlerini aşağıdaki dosyadan indirilebilirsiniz.

Bildiri Özetlerini İndir

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi
Cinsel Sağlık Kongresi