CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi

Bildri Özetleri

CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi'nde sunulan bildiri özetlerini aşağıdaki dosyadan indirilebilirsiniz.

Bildiri Özetlerini İndir

Başvuru Detayları

KAYIT/ BAŞVURU
CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresine katılabilmek için; başvuru formunu doldurup, üzerinde “CİSED 3. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi sözlü bildiri ” yazarak en geç 28 Şubat 2018 tarihine  kadar cised@cised.org.tr  adresine ulaştırılması gereklidir.

ÖNEMLİ NOTLAR
1-Bildiri sunmak ücretsizdir, herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur, sadece kongreye katılıyor olmanız yeterlidir.
2-Kongre katılım ücretleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanan katılımcılarımızın adlarına/kurumları adına düzenlenecek fatura bilgilerini iletmek ve diğer ödeme ayrıntılar hakkında bilgi edinmek için lütfen Derneğimiz Muhasebe bölümünden Osman ERDOĞAN ile iletişim kurunuz.
3-Kongremize başvuru yapıp daha sonra katılamama durumunda kalan katılımcılarımıza ne yazık ki otele sayı bildirildiği için hangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Bildiri Hazırlama Kılavuzu

a-Yazım Kuralları Kılavuzu
1-Bildiri özetleri 300 (üç yüz) sözcüğü geçmemeli ve Microsoft Word 2007 veya 2010 (.docx) programıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.
2-Bildiri özetleri, sunulacak olan çalışmanın kısaca konusunu, amacını, problem durumunu, yöntemini (evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler vb.), bulgularını, sonuçlarını (sonuçlanmış olanlar için) ve anahtar sözcüklerini içermelidir. Ampirik olmayan araştırmalara dayanan çalışmalarda, bu alt başlıkların kullanılması zorunlu değildir.
3-Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
4-Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül ve resim yer almamalıdır.
5-Bildiri özetlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
6-Bildiri özetinin başında, örnekte de gösterildiği gibi etkinliğin adı ve yeri, yazarların ad ve soyadları, bağlı oldukları kuruma ait bilgiler ve e-posta adresini içeren bir bölüm yer almalıdır.
7-Bildiri özetinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.

b- Bildiri tam metni hazırlama kılavuzu
Gönderilecek bildiriler;
1-A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16 x 24,7 cm’lik alana) 1 satır aralıklı, iki yana dayalı ve Verdana ile 10 punto yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
2-Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.
3-Bildiri metinleri 10 sayfayı aşmamalıdır.
4-Metin içinde başlıklar numaralandırılmış olarak verilmelidir.

c-Gönderilen çalışmaların aşağıda verilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
1-Bildirinin başlığı (12 punto, ilk harfler büyük harf ve ortalanmış), yazar/lar/ın tam adları, unvanları ve çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir. Adres, telefon, ve elektronik posta bilgileri de yazarların isimleri üzerine eklenerek bir dipnot ile sayfa sonunda verilmelidir.
2-Türkçe ve İngilizce Özet/Abstract hazırlanmalıdır. He ikisi ayrı ayrı olmak üzere 300 kelimeyi aşmamalıdır.
3-Anahtar Sözcükler/ Key Words mutlaka verilmelidir (5-8 kelime arası)
4-İngilizce özet ve anahtar kelimeler metnin en sonunda verilmelidir.
5-Ana Metinde “Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler” bölümleri bulunmalıdır.
6-Yöntem kısmında “Araştırmanın Modeli, Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Verilerin Çözümlenmesi” alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili alan yazını yetkin bir biçimde analiz etmeli, alan yazındaki eksiklikler, boşluklar, çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan söz etmelidir.
7-Tablo, şekil, resim, grafik vb. metin içerisinde yer almalıdır.
8-Kaynakça yazımında Hakemli Dergilerin yazım kuralları uygulanacaktır.
9-Varsa Ekler kaynakçadan sonra verilmelidir.

Bildiri tam metninizi 28 Şubat 2018 tarihine kadar yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp kongre iletişim adresine cised@cised.org.tr göndermeniz gerekmektedir.

Poster Hazırlama Kuralları

  1. Posterler 70 x 90 cm boyutlarında ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
  2. Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
  3. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
  4. Posterler organizasyon komitesi tarafından belirlenecek salonlarda numaralandırılmış panolara asılacaktır.
  5. Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlisi poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
  6. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir.