"Dünya Isınıyor Biz Neden Soğuyoruz?"

1 Nisan 2016 - Cuma

09:00 - 09:05

Açılış Konuşması

Psikoterapist Cem KEÇECİSED Genel Başkanı

09:05 - 09:40

Depresyona ve Antidepresan İlaçlara Bağlı Cinsel İsteksizlik ve Tedavisi

Prof.Dr. Selçuk ASLANOturum Başkanı: Uz.Dr. Özge ÖZTÜRK

09:40 - 10:20

Freud ve Madonna - Fahişe Sendromu

Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇOturum Başkanı: Uz.Dr. Taner CANATAR

10:20 - 10:50

Çay / Kahve Arası

10:50 - 11:35

Aşk, Libido ve Cinsellik

Prof.Dr. Ünsal SÖYLEMEZOĞLUOturum Başkanı: Uz.Dr. Ayşe Ekin KARA

11:35 - 12:30

Evliliğinizi Nasıl Mutlu ya da Mutsuz Edersiniz?

Prof.Dr. Mehmet SUNGUROturum Başkanı: Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ

12:30 - 13:45

Yemek Arası

13:45 - 14:25

Masterson Yaklaşımına Göre Yakın İlişkilerde Bölme ve Bütünleşmenin Yansıması Olarak Cinsellik ve Cinsel İsteksizlik

Psikoterapist Meral AYDINOturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre AYNA

14:25 - 15:05

Ergenlikte Yaşanan Homoseksüel Cinsel Deneyimlerin Yetişkin Cinsel Yaşama Olan Etkileri ve Cinsel İsteksizlik Etiyolijisindeki Yeri

Prof.Dr. Orhan DERMANOturum Başkanı: Psikoterapist Ali BIÇAK

15:05 - 15:30

Çay / Kahve Arası

15:30 - 16:10

Kadın Genital Organ Anatomik Bozuklukları ve Cinsel İsteksizlik

Prof.Dr. Sevtap Hamdemir KILIÇOturum Başkanı: Uz.Dr. Anıl ORHAN

16:10 - 16:50

Anksiyete Bozuklukları ve Cinsel İsteksizlik

Prof.Dr. Neşe KOCABAŞOĞLUOturum Başkanı: Psikoterapist Hülya ÜSTEKİDAĞ

16:50 - 17:35

Cinsel İsteksizliğe Birinci Basamakta Yaklaşım ve Aile Hekimligi Uygulamaları

Prof.Dr. Altuğ KUTOturum Başkanı: Psk. Ayla SIRIKLI

17:35 - 18:15

Lezbiyen Çiftlerde Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu
(302.72 - F52.22) ve Tedavi Yaklaşımları

Seksolog Uz.Dr. Akif POROYOturum Başkanı: Psikoterapist Şahin UÇAR

18:15 - 18:35

Akılcı İlaç Kullanımı

Uz.Dr. Aydan AKSÖYEKOturum Başkanı:

20:00 - 22:00 ÜROJİNEKOLOJİ ve SEKSOLOJİ PANELİ
(Androloji, Andropoz, Sünnet, Gebelik, Normal Doğum, Sezaryen, Lohusalık, Lohusalık Depresyonu, Emzirme Dönemi, Menopoz, Cinsel Sağlık ve Cinsel İsteksizlik)

Prof.Dr. Ali YANIK

Uz.Dr. Taner ÇAVUMİRZA

Uz.Dr. Ali Ata ÖZDEMİR

Uz.Dr. Özge ÖZTÜRK

Uz.Dr. Selcen BAHADIR

Uz.Dr. Ayşe Ekin KARA

Uz.Dr. Murat ÇELTİK

22:00 - 23:00

Erkeklerde Düşük Cinsel İstek Bozukluğu
(302.71 - F52.0) ve Tedavisi

Psikoterapist Cem KEÇEOturum Başkanı: Uz.Dr. Murad ÇELTİK

23:00 - 00:00 Uzmana Danış - Süpervizyon Saati

Uz.Dr. Akif POROYOturum Başkanı

Psikoterapist Cem KEÇEOturum Başkanı

Cinsel terapi sanatının geliştirilmesi için gerekli olan süpervizyon, gözetim ve denetim demektir. Meslekte deneyimli bir uzmanın, daha az deneyimli bir uzmana sunduğu bilgi, destek, değerlendirme, izleme yolu ile sürdürülen ilişki içinde mesleki gelişimine katkıdır. Doğru karar vermeyi ve etik değerleri korumayı sağlar. Süpervizyonun sözcük anlamına bakıldığında, "bir şeye yukarıdan bakma, üzerinden gözleme, takip etme, nezaret etme" kavramlarının yer aldığını görürüz. Dikkat edilmesi gereken unsur, süpervizyonun belirli bir sürecin önünden veya arkasından değil, tam içindeyken yapılmasıdır. Örneğin cinsel terapist kendisine başvuruda bulunan bir danışanla çalışmaktadır. Bu cinsel terapistin terapötik becerileri henüz kuramsal veya başlangıç aşamasındadır. Becerilerini geliştirmek için güdülenmiştir. Çalışmasının, tabir yerindeyse tezgahta yani olayın içindeyken gözlenmesini arzu eder. Bu şu anlama gelir: Süpervizör cinsel terapist sahnedeyken seyirci koltuğunda yani dış bir açıdan cinsel terapi sürecini canlı olarak izlemek zorundadır. Danışanın cinsel terapiste yönlendirdiği iletileri her kanaldan almak durumundadır. Onu görmesi, işitmesi, uygun gördüğü yerlerde süreci molaya sokup cinsel terapisti yönlendirmesi gerekmektedir. Süpervizyonun konsültasyondan farkı öğrenmeyi bizzat yaşantıya dayandıran bir işlev olarak algılamasıdır. Mesleğe başlarken yaşanan kimlik sorunları ile baş etmede, kurum, sistem, toplum değerleri ile kişisel ve mesleki değerlerimizi uzlaştırmada, bilgi ve deney azlığı olduğunda, bunları fark etmek ve tamamlama (kendini geliştirme) sürecinde, danışanlarla çalışırken kendi davranış ve değerlerimizin fark ederek, etik kurallara uygun, profesyonel ve verimli çalışabilmek için süpervizyon gereklidir. Süpervizyonun, danışanların ve cinsel terapistlerin hakları korunur. Bilgi-beceri kullanırken tutum ve davranışların sonucu fark edilir. Kendini tanıma yolunda çalışılır. Çelişen değerler ve sistemler ele alınır. Etik değerler fark edilir. Cinsel terapist eksik ve yanlışlarını fark ederek düzeltme fırsatı bulur. Uygulama sorumluluğunu paylaşılır. Bu nedenle cinsel terapi süreçleri devam eden vakaları, kursiyerlerin süpervizör hocalarımıza sunması ve tartışmalardan diğer kursiyerlerin faydalanması için UZMANA DANIŞ adı ile SÜPERVİZYON SAATİ'ni sempozyumumuza ekledik.

2 Nisan 2016 - Cumartesi

09:00 - 11:00

Cinsel İsteksizliğe Bağlı Aldatma Tedavisinde Sistemik Yaklaşım

Prof.Dr. Gerald WEEKSOturum Başkanı: Uz.Dr. Akif POROY

11:00 - 11:30

Çay / Kahve Arası

11:30 - 12:30

Cinsel İsteksizliğin Tedavisinde Duyu Odağı

Prof.Dr. Gerald WEEKSOturum Başkanı: Uz.Dr. Akif POROY

12:30 - 14:00

Yemek Arası

14:00 - 14:45

Cinsel Travmaların Ruhsal Gelişime Olan Etkileri ve Cinsel İsteksizlik Etiyolojisindeki Yeri

Dr. Judith Pearson

Psikoterapist
Carolyn Bankston


Oturum Başkanı: Psikoterapist Meral AYDIN

14:45 - 16:30

Cinsel İsteksizliğin Tedavisinde Sistemik Yaklaşım

Prof.Dr. Gerald WEEKSOturum Başkanı: Uz.Dr. Akif POROY

16:30 - 17:00

Çay / Kahve Arası

17:00 - 18:00

Cinsel İsteksizliğe Bağlı Erektil Disfonksiyonun Tedavisinde Sistemik Yaklaşım

Prof.Dr. Gerald WEEKSOturum Başkanı: Uz.Dr. Akif POROY

20:30 - 00:00 Sosyal Program

3 Nisan 2016 - Pazar

09:00 - 09:40

Cinsel İstek Sorunlarında Akapunktur Tedavisi

Prof.Dr. İpek Tokem ERGUROturum Başkanı: Uz. Dr. Selcen BAHADIR

09:40 - 10:20

Uyku Bozukluklarında Cinsellik ve Cinsel İsteksizlik

Prof. Dr. Hamdullah AYDINOturum Başkanı: Psikoterapist Dr. Obengül EJDER

10:20 - 10:40

Çay / Kahve Arası

10:40 - 11:20

Pelvik Taban Kaslarının Eğitimi ve Cinsel İsteksizlik Tedavisinde Fizyoterapi Uygulamaları

Prof.Dr. Türkan AKBAYRAKOturum Başkanı: Uz.Dr. Taner ÇAVUMİRZA

11:20 - 12:00

Horlama ve Uyku Apnesinin Cinsel Yaşama Olan Etkileri ve Cinsel İsteksizlik Etiyolojisindeki Yeri

Doç.Dr. Murat KaramanOturum Başkanı: Uz.Dr. Murad ÇELTİK

12:00 - 12:40

Cinsel İsteksizlikte Geştalt Terapi Yaklaşımı

Prof. Dr. Ceylan DAŞOturum Başkanı: Uz.Dr. Aydan Ünsal AKSÖYEK

12:40 - 13:40

Yemek Arası

13:40 - 14:20

Travmatik Süreçler, Cinsel Sorunlar ve EMDR Uygulamaları

EMDR Terapisti & Klinik Psikolog Emre KONUKOturum Başkanı: Psikoterapist Meltem OK

14:20 - 15:00

Cinsel İstek Sorunlarında Tamamlayıcı Tıbbın Yeri ve Bilimsel Uygulamaları, Beslenme ve Diyet

Uz.Dr. Ender SARAÇOturum Başkanı: Ali Ata ÖZDEMİR

15:00 - 15:30

Çay / Kahve Arası

15:30 - 16:10

Cinsel İstek Sorunlarında Homeopati

Homeopat Dr. Ensar ÖZKIZIKLIOturum Başkanı: Prof. Dr. İpek Tokem ERGUR

16:10 - 16:50

Seksofonksiyonel Cinsel Terapi ve Cinsel İstek Sorunlarındaki Uygulamaları

Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul TAŞOturum Başkanı: Psikoterapist Güniz KOCAKAYA

16:50 - 17:30

Evlilikte Cinsel İsteksizlik ve Seksi Reddetmenin Hukuksal Sonuçları

Av. Mehmet Ali AKGÜLOturum Başkanı: Psikoterapist Dilek AKGÜL

17:30 - 18:00 CİSED Geleneksel Onur Ödül Töreni, Kongre Deklarasyonunun İlanı ve Kapanış Konuşması

 • Prof.Dr. Gerald WEEKS Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü
  • Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU
   (Alanındaki Başarılı Çalışmaları ve CİSED'e Olan Desteği İçin)
 • Helen Singer Kaplan Onur Ödülü
  • Prof. Dr. Mehmet Z. SUNGUR 
   (Cinsel Sağlık Bilimine Katkıları ve Uluslararası Cinsel Sağlık Kuruluşlarındaki Başarılı Çalışmaları İçin)
 • Joseph LoPiccolo Onur Ödülü
  • Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ
   (Alanındaki Başarılı Çalışmaları ve CİSED'e Olan Desteği İçin)
 • Masters and Johnson Onur Ödülü
  • Prof.Dr. Orhan DERMAN
   (Alanındaki Başarılı Çalışmaları ve CİSED'e Olan Desteği İçin)
 • Julia HEIMAN Onur Ödülü
  • Seksolog Uz. Dr. Akif POROY
   (Alanındaki Başarılı Çalışmaları ve CİSED'e Olan Desteği İçin)
 • Bernie Zilbergeld Onur Ödülü
  • EMDR Terapisti & Klinik Psikolog Emre KONUK
   (Alanındaki Başarılı Çalışmaları ve CİSED'e Olan Desteği İçin)
 • Alfred KINSEY Onur Ödülü
  • Prof. Dr. Ceylan DAŞ
   (Alanındaki Başarılı Çalışmaları ve CİSED'e Olan Desteği İçin)