Cinsel Eğitimin Amacı Cinsel İşlev Bozukluklarının ve Cinsel Sapkınlıkların Baş Göstermesini Önlemektir!

27 Ocak 2020

CİSED: “CİNSEL EĞİTİMİN AMACI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARININ VE CİNSEL SAPKINLIKLARIN BAŞ GÖSTERMESİNİ ÖNLEMEKTİR!”

CİSED GENEL BAŞKANI PSİKOTERAPİST CEM KEÇE: “CİNSEL SAĞLIK BİREYSEL VE TOPLUMSAL REFAH İÇİN GEREKLİDİR!”

Cinsellik ve cinsel terapi eğitimlerinin asıl amacının güzel ülkemizde cinsel işlev bozukluklarının ve CİNSEL SAPKINLIKLARIN baş göstermesini önlemek ve vatandaşlarımızda var olan cinsel sorunların tedavilerini yapacak uzmanları yetiştirmek olduğunu ifade eden Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistleri, çocukluktan yetişkinliğe tüm gelişim evrelerinde insan yaşamının önemli bir parçası olan cinsellikle ilgili sorunların bireyleri, aileleri ve toplumu etkileyen önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek cinsel eğitimin ve cinsel sorunların tedavisinin hem bireysel hem de toplumsal refahın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar.

CİNSEL SAĞLIĞIN TEMELİ CİNSEL EĞİTİM İLE ATILIR

Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS) ve Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology)’na üye olan CİSED’in cinsellik ve cinsel terapi eğitim müfredatının dünya standartlarında uygun olduğunu ifade eden CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, Dünya Sağlık Örgütü tarafından cinsel sağlığın cinsellikle ilgili zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak, zevkli ve güvenli cinsel deneyimlere sahip olunan fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumu olarak tanımlandığının altını çizerek şunları söyledi: “Cinsel sağlık, insanın sadece bedensel değil, duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu etkileyen ve arttıran sağlıklılık halidir ve cinsel sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi bireylerin cinsellik ve cinsel sağlık konusunda bilinçlenmesiyle, yani cinsel eğitimle mümkündür. Ailede başlaması gereken cinsel eğitim, okul öncesi ve okul sonrasında yaşamın her döneminde ihtiyaca uygun şekilde verilmelidir. Ülkemizde sistemli bir cinsel sağlık eğitiminin olmaması nedeniyle doğru ve yeterli cinsel bilgiye ulaşamayan gençlerin, çoğunlukla yanlış bilgiler edinmesi gelecekteki cinsel yaşamlarını, aile hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Kimi durumlarda cinsel istismar mağduru ya cinsel suç faili durumuna gelmelerine neden olabilmektedir.”

CİNSEL SORUNLAR CİNSEL TERAPİ İLE ÇÖZÜLÜR

Keçe, bireylerin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlamasına, güvenli ve sağlıklı cinsel davranış geliştirmesine yardımcı olacak bilgilerden yoksun olmasına ek olarak, diğer sosyokültürel faktörler, fiziksel rahatsızlıklar ya da psikolojik travmalar sonucunda karşılaştıkları cinsel sorunlar nedeniyle ruhsal iyilik hallerinin, aileleri ve çevreleriyle ilişkilerinin bozulabileceğini belirtti ve bu nedenle cinsel sağlık sorunlarının tedavisinin fiziksel hastalıkların tedavisi kadar önemli olduğunu vurguladı. Keçe, “Cinsel sorunlardan dolayı kişinin bozulan ruhsal dengesini düzeltmek, düşünce ve duygu alışverişini sağlamak, kendini tanımasına yardımcı olmak, iç çatışmalarını çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, cinsel ilişkilerini iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi adı verilir. Cinsel terapi, zihinsel ve duygusal sorunları olan ve cinsel sorunlarıyla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere, belli bir amaç ve plan doğrultusunda belli teknik ve yöntemlerin cinsel sağlık konusunda eğitim almış ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulandığı profesyonel yardım hizmetidir. Cinsel, zihinsel ve duygusal sorunları olan kişilerle zihinsel ve duygusal bağlantı kurularak yürütülen tedavi etme bilim ve sanatı olan cinsel terapi, bireylerin cinsel yaşamlarında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını amaçlar. Cinsel terapi cinsel işlev bozukluklarını iyileştirmek ya da hafifletmek amacıyla bilimsel olarak doğrulanmış ve etkisi kanıtlanmış teknik ve yöntemlerin kullanıldığı planlı ve kontrollü bir danışmanlık sürecidir” dedi.

CİSED CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİYLE TOPLUMSAL REFAHI ARTTIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR

Türk örf ve geleneklerine saygılı eğitim programlarıyla hem halkımıza hem de ruh sağlığı profesyonellerine ve hekimlere yönelik eğitim verdiklerini ifade eden Keçe; “Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) kurulduğu günden bu yana yirmi yılı aşkın süredir düzenlediği kongre, sempozyum ve eğitimlerle ülkemizde cinsel eğitimin arttırılmasına ve cinsel sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. CİSED, cinsel sağlığı bozuk kişilerin günlük yaşamını ve kişiler arası ilişkilerini bozacak nitelikte, sürekli ya da tekrarlayıcı şekilde duygu, düşünce ve davranışlarında bozulmalar olmasının, cinsel suçların ortaya çıkmasının altındaki en önemli faktörlerden bir olması nedeniyle, cinsel sağlığın toplumsal refahın korunması açısından da gerekli olduğu bilinciyle ülke genelinde cinsel sağlık eğitimleri vermektedir. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde verdiği eğitimlerle ruh sağlığı uzmanlarının cinsel sağlık konusunda gerekli bilgi donanımına sahip olarak, halkımızın cinsel sorunlar konusunda ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerini bilimsel yollarla vermelerine yardımcı olmaktadır” dedi.